Hörde du test av viktigt meddelande i radio?
Antal inrapporteringar:
Ja:
Nej: