Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på tjänsten så är du välkommen att kontakta MSB:s GIS-funktion,
gis@msb.se