Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på tjänsten så är du välkommen att kontakta:
GIS-funktionen, gis@msb.se