Välkommen till MSB:s kartportal

Portalen för översvämningshot

Översvämningsportalen innehåller de geografiska översvämningsdata som MSB framställer

Kartor för krisberedskap och blåljus

Samlingssida där du hittar information och rekommendationer som skapar förutsättningar för effektivare insatser för krisberedskap och blåljus.

6 dygnsprognos för skogsbrandsrisk bränsleuttorkning

Bränsleuttorkning anger hur uttorkat det blivit både i bränslet och i de markskikt som har störst betydelse vid skogsbrand.

Tim- och 6 dygnsprognos för skogsbrandsrisk spridning (FWI-index)

FWI-index visar hur lätt en brand sprider sig och brandens beteende.

Tim- och 6 dygnsprognos för gräsbandsrisk

Gräsbrandsrisken visar förväntad spridningshastighet för brand i det döda fjolårsgräset.

Seveso

Här ser du var anläggningarna som omfattas av Sevesodirektivet finns.

Brandstationer

Information om brandstationer och deras geografiska läge i Sverige

Ras och skred

Karttjänst av SGI som innehåller information om ras och skred från flertalet myndigheter.

MSB:s riksintressen för totalförsvarets civila del

Kartan visar avgränsningar för MSBs riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del enligt 3 kap 9 § miljöbalken.

Brandbränsleklassificering

Kartan visar skogsmarkens brandbenägenhet, höjd och täthet. Produkten är ämnad som planeringsunderlag för kommunala räddningstjänsten och länsstyrelsen.

Copernicus EMS mapping

Satellittjänst som behandlar händelser som naturkatastrofer, av människan orsakade händelser samt humanitära kriser.

Skyddsrum

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Här ser du var skyddsrummen finns.

VMA

Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Kartan visar varningstutornas placering.

Brandrisk

Här finns uppgifter om de punkter som analyseras för brandriskprognoser i skog och mark.