Tillgänglighetsredogörelse för Kartportalen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Kartportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Kartportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för att rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsens är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända tillgänglighetsproblem

BeskrivningWCAGNivå
Länk identifierad endast efter färg1.4.1A
Närbelägna länkar används för samma destination1.1.1A
Bildlänk utan 'alt'-text2.4.4A
Länktexten används för flera olika destinationer2.4.4A
Taggen ”Bold” används för att formatera text1.3.1A
Inget språk har ställts in för sidan3.1.1A
Sidan innehåller ingen rubrik1.3.1A
Bild utan alt-tag1.1.1A
Det saknas text i rubriken1.3.1AA
Färgkontrasten är inte tillräckligt hög1.4.3AA
Elementet blir inte markerat när det fokuseras2.4.7AA

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2022-06-30.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen, med hjälp av verktyget Siteimprove. Senaste bedömningen gjordes 2021-02-22 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare.

Webbplatsen publicerades 2014.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 februari 2021.