Sidan Enkel karta i Översvämningsportalen har tagits bort, vi hänvisar istället till karttjänsten https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html.

Du kommer att skickas vidare automatiskt. Om du inte skickas vidare automatiskt om 5 sekunder, Klicka här.