Enkel karta

Laddar

Du kan föra pekaren över ett karterat vattendrag för mer information.

 • Karterade vattendrag
  Lagret visar översiktlig information om karteringarna.
 • 100-årsflöde
  Lagret visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år.
 • 200-årsflöde
  Lagret visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 200 år.
 • Beräknat högsta flöde
  Lagret visar vilka områden som sätts under vatten vid en översvämning som motsvarar ett tänkbart värsta scenario som kan inträffa pga naturliga faktorer.

Du kan ladda ned data under "Hämta data".

Plansystem: Sweref 99 TM  |  © översvämningskarteringar MSB  |  © bakgrundskarta Lantmäteriet