Översvämningskartering

Laddar
Välj karterat vattendrag i listan.

Observera att antalet, samt typ av lager, varierar mellan karteringarna då de genomförts med olika flödes- och/eller klimatscenarier. Mer information finns i karteringens rapport.

Om karteringarna

Översvämningskarteringen motsvarar beräknad översvämning utifrån de förutsättningar som beskrivs i rapporten och i modellen. Karteringen visar en trolig utbredning, men i verkligheten kan variationer i utbredning förekomma.

Karterad yta representerar enbart översvämning från vattendraget och inkluderar inte de ytor som översvämmas vid ett skyfall.