Kontakta MSB

Har du frågor eller synpunkter på tjänsten så är du välkommen att kontakta oss.
Telefonnummer: 0771-240 240
E-post: registrator@msb.se