Hämta data

1

I vilket format vill du hämta data?

För egen bearbetning i GIS-programvara som kan hantera shape- eller tiff-filer.

För presentation i GIS-programvara. Markera, högerklicka och kopiera länkarna som visas i listan.

För egen hydraulisk modellering, observera att MIKE11 alternativt MIKE21 behövs.