Kustoversvamning

Laddar
  • Zooma till län
  • Översvämmad mark vid nivå (RH2000)
  • Översvämmad yta

Om karteringarna

Översvämningskarteringen motsvarar möjlig översvämning vid respektive karteringsnivå, men i verkligheten kan variationer i utbredning förekomma. Karteringen är baserad på höjddata där eventuella kulvertar och trummor inte alltid finns beskrivna. Det innebär att den översvämmade ytan kan bli större beroende på den höga havsvattennivåns varaktighet och kapaciteten genom kulvertar och trummor.

Karterad yta representerar enbart översvämning från kusten och inkluderar inte de ytor som översvämmas vid ett skyfall eller från vattendrag.