Hot- och riskkartor

 • Alingsås

  Hot- och riskartorna för Alingsås visar på vilka konsekvenser en översvämning av Säveån kan få på Alingsås.

 • Borås

  Hot- och riskartorna för Borås visar på vilka konsekvenser en översvämning av Viskan kan få på Borås.

 • Edsbyn

  Hot- och riskartorna för Edsbyn visar på vilka konsekvenser en översvämning av Voxnan kan få på Edsbyn.

 • Falsterboområdet

  Hot- och riskkartorna för Falsterbo visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Falsterbo.

 • Falun

  Hot- och riskartorna för Falun visar på vilka konsekvenser en översvämning av Dalälven kan få på Falun.

 • Göteborg

  Hot- och riskkartorna för Göteborg visar på vilka konsekvenser en översvämning av Göta älv, Mölndalsån, Säveån eller havet kan få på Göteborg.

 • Halmstad

  Hot- och riskkartorna för Halmstad visar på vilka konsekvenser en översvämning av Nissan eller havet kan få på Halmstad.

 • Haparanda

  Hot- och riskartorna för Haparanda visar på vilka konsekvenser en översvämning av Torne älv eller havet kan få på Haparanda.

 • Helsingborg

  Hot- och riskkartorna för Helsingborg visar på vilka konsekvenser en översvämning av Råån eller havet kan få på Helsingborg.

 • Jönköping

  Hot- och riskkartorna för Jönköping visar på vilka konsekvenser en översvämning av Tabergsån eller Vättern kan få på Jönköping.

 • Kalmarområdet

  Hot- och riskkartorna för Kalmar visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Kalmar.

 • Karlshamn

  Hot- och riskkartorna för Karlshamn visar på vilka konsekvenser en översvämning av Mieån eller havet kan få på Karlshamn.

 • Karlskrona

  Hot- och riskkartorna för Karlskrona visar på vilka konsekvenser en översvämning av Lyckebyån eller havet kan få på Karlskrona.

 • Karlstad

  Hot- och riskkartorna för Karlstad visar på vilka konsekvenser en översvämning av Klarälven eller Vänern kan få på Karlstad.

 • Kristianstad

  Hot- och riskartorna för Kristianstad visar på vilka konsekvenser en översvämning av Helge å eller havet kan få på Kristianstad.

 • Kungsbacka

  Hot- och riskartorna för Kungsbacka visar på vilka konsekvenser en översvämning av Kungsbackaån eller havet kan få på Kungsbacka.

 • Landskrona

  Hot- och riskartorna för Landskrona visar på vilka konsekvenser en översvämning av Saxån eller havet kan få på Landskrona.

 • Lidköping

  Hot- och riskkartorna för Lidköping visar på vilka konsekvenser en översvämning av Lidan eller Vänern kan få på Lidköping.

 • Lindesberg

  Hot- och riskartorna för Lindesberg visar på vilka konsekvenser en översvämning av Arbogaån kan få på Lindesberg.

 • Malmö

  Hot- och riskartorna för Malmö visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Malmö.

 • Malung

  Hot- och riskartorna för Malung visar på vilka konsekvenser en översvämning av Dalälven kan få på Malung.

 • Norrköping

  Hot- och riskartorna för Norrköping visar på vilka konsekvenser en översvämning av Motala ström eller havet kan få på Norrköping.

 • Stenungsundsområdet

  Hot- och riskartorna för Stenungsund visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Stenungsund.

 • Stockholm

  Hot- och riskkartorna för Stockholm visar på vilka konsekvenser en översvämning av Bällstaån, Mälaren, Oxundaån eller Tyresån kan få på Stockholm.

 • Trelleborg

  Hot- och riskkartorna för Trelleborg visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Trelleborg.

 • Uddevalla

  Hot- och riskartorna för Uddevalla visar på vilka konsekvenser en översvämning av Bäveån eller havet kan få på Uddevalla.

 • Uppsala

  Hot- och riskartorna för Uppsala visar på vilka konsekvenser en översvämning av Fyrisån kan få på Uppsala.

 • Vansbro

  Hot- och riskartorna för Vansbro visar på vilka konsekvenser en översvämning av Dalälven kan få på Vansbro.

 • Vännäsby

  Hot- och riskartorna för Vännäsby visar på vilka konsekvenser en översvämning av Vindelälven kan få på Vännäsby.

 • Värnamo

  Hot- och riskartorna för Värnamo visar på vilka konsekvenser en översvämning av Lagan kan få på Värnamo.

 • Ystad

  Hot- och riskkartorna för Ystad visar på vilka konsekvenser en översvämning av havet kan få på Ystad.

 • Älvsbyn

  Hot- och riskartorna för Älvsbyn visar på vilka konsekvenser en översvämning av Piteälven kan få på Älvsbyn.

 • Örebro

  Hot- och riskartorna för Örebro visar på vilka konsekvenser en översvämning av Svartån, Hjälmaren och Eskilstunaån kan få på Örebro.