Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på tjänsten så är du välkommen att kontakta:
Erik Bern, 010-240 5009, erik.bern@msb.se
Barbro Näslund-Landenmark, 010- 240 5050, barbro.naslund-landenmark@msb.se