Riskkartor

Laddar

  Örebro - Svartån

 • Välj riskkarta efter översvämmat flöde
 • Visa/dölj befolkningsinformation
 • 1-9
  10-49
  50-99
  100-499
  500-
  Folkbokförd befolkning
 • Badvatten
  Ekonomisk verksamhet
  Kulturarv
  Miljö
  Miljöfarlig verksamhet
  Människors hälsa
 • Riksintresse, järnväg
  Riksintresse, väg
  Dricksvatten förekomst, vattendrag
 • Översvämmade byggnader
  Kulturarv
  Natura 2000
  Naturreservat och nationalpark
  Dricksvattenförekomst, sjöar och grundvatten
  Vattenskyddsområden
 • Markyta bebyggelse
  Markyta industriområde
  Markyta odlad mark
  Markyta skog
  Markyta torg
  Markyta öppen mark