Översvämningskartering

Laddar
Välj karterat vattendrag nedan eller navigera i kartan.

Observera att antalet, samt typ av lager, varierar mellan karteringarna då de genomförts med olika flödes- och/eller klimatscenarier. Mer information finns i karteringens rapport.