Översvämningskartering Mälaren

Laddar
  • Normalt vattenstånd (upp till 0.9 m)
  • Översvämmade områden
Nivåer